UBYTOVACÍ PORIADOK


Kliknite sem a začnite písať. Iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium totam rem aperiam eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta.

Kliknite sem a začnite písať. Ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit sed quia consequuntur magni.

Klient, ktorý si prenájme izbu, súčasne sa zaväzuje, že bude dodržiavať ubytovací poriadok. Ak ho poruší, vedenie ubytovacieho zariadenia má právo objednávku zrušiť. 

 • Ubytovať sa môže len klient, ktorý sa riadne prihlási. S týmto cieľom klient predloží príslušnému pracovníkovi svoj platný doklad totožnosti. Ubytovať sa môže len občan, ktorý má trvalé bydlisko mimo miesta ubytovne. Klient obdrží kľúč od izby.
 • Užívanie ubytovania je povolené len osobám, ktoré nie sú postihnuté infekčnými chorobami.
 • Na základe objednaného ubytovania je ubytovňa povinná klienta ubytovať najneskôr do 18.00 hodiny - do tohto času izbu pre klienta rezervuje, ak nie je na objednávke uvedené inak.
 • Ak klient požiada o predĺženie ubytovania, môže mu ubytovňa poskytnúť - ak mu vie vyhovieť - aj inú izbu, než tú, v ktorej bol pôvodne ubytovaný.
 • Klient používa izbu počas doby, ktorú dohodol s ubytovňou. V deň príchodu je hosť oprávnený využívať ubytovacie služby od 15:00 a v deň odchodu do 10:00 hodiny.
 • Klient pri obsadení izby si vo vlastnom záujme prekontroluje stav a funkčnosť zariadení na izbe a prípadné nedostatky ihneď nahlási oprávnenej osobe ubytovne.
 • Klient súhlasí s tým, že do jeho izby počas celej doby trvania jej prenájmu má právo vstúpiť s cieľom vykonania svojich služobných povinností, chyžná, údržbár pripadne vedúci ubytovne.
 • Ubytovňa nezodpovedá za peniaze, cenné veci a doklady tak ako aj za veci vnesené klientom do ubytovacieho zariadenia.
 • Prípadné nezhody alebo konflikty medzi hosťami, ale v rozsahu zákonných možností urobí prevádzkovateľ nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie poriadku a pokoja v ubytovacích priestoroch.
 • Prijímanie návštev ubytovaných hostí je v priestoroch ubytovne zakázané.
 • Na izbe alebo v spoločenských miestnostiach ubytovne klient nesmie premiestňovať zariadenie, vykonávať opravy alebo akékoľvek zásahy do televíznych prijímačov, prípadne do elektrickej siete alebo inej inštalácie.
 • V objekte ubytovne a osobitne na izbe nie je klientovi povolené používať veľké elektrické spotrebiče (napr. prenosné chladničky).
 • Klient v čase od 22.00 hodiny do 6.00 hodiny je povinný dodržiavať nočný pokoj. V prípade obsadenia celej ubytovne jednou spoločnou skupinou, je možné dobu nočného kľudu prispôsobiť požiadavkám klientov, avšak len po odsúhlasení personálom, resp. vedením ubytovne.
 • Z bezpečnostných dôvodov nie je povolené ponechávať deti do 10 rokov veku bez dozoru dospelých na izbe, chodbách a v ostatných spoločenských priestoroch ubytovne.


 • Klientovi nie je povolené brať na izbu športové náradie a predmety, na ktorých úschovu je vyhradené iné miesto.
 • Klient má právo využívať všetky zariadenia prenajatej izby a spoločenských miestností. Za všetky škody spôsobené na majetku ubytovne zodpovedá klient podľa vyčíslenej hodnoty vedúcim ubytovne.
 • Klient je povinný pri odchode skontrolovať izbu a zanechať ju v stave, v akom ju prevzal. Klient je povinný pri odchode vypnúť elektrické spotrebiče a osvetlenie miestností, uzatvoriť okná a pri odchode zamknúť dvere
 • Klient platí za ubytovanie zvyčajne pri príchode.
 • Sťažnosti hostí a prípadné návrhy na zlepšenie činnosti ubytovne prijíma vedenie ubytovne.
 • Klient je povinný dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku od momentu, kedy si prenajal izbu. V prípade, že ho závažným spôsobom poruší, vedenie ubytovne má právo odstúpiť od poskytnutia ubytovacej služby aj pred uplynutím dohodnutej doby.
 • Z bezpečnostného hľadiska je hosť povinný rešpektovať označenie dverí určené len pre personál prevádzkovateľa a taktiež nevkladať predmety do otvorov určených na údržbu objektu. Inak zodpovedá za škodu, ktorá týmto vznikne. Za škody spôsobené na majetku ubytovacieho zariadenia zodpovedá klient podľa vyčíslenej hodnoty vedúcim ubytovne. Klient ako zodpovedný zástupca taktiež zodpovedá aj za škody spôsobené neplnoletými osobami, za ktoré je zodpovedný.
 • V celom ubytovacom zariadení platí prísny zákaz fajčenia.
 • Hosť má právo parkovať na parkovisku v areáli ubytovne, ktoré ale nie je strážené strážnou službou.
 • Pri používaní kuchyne dbajte na čistotu a poriadok. Po použití vráťte všetok riad čistý na svoje miesto.
 • Hostia sú povinní udržiavať poriadok a čistotu v spoločných priestoroch a každé väčšie znečistenie priestorov bude účtované ako samostatná položka.
 • V prípade straty kľúča od izby je klient povinný túto stratu bezodkladne nahlásiť a zaplatiť pokutu vo výške 20 €.
 • Klient a ubytovacie zariadenie sú povinní dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku. Tento ubytovací poriadok je k dispozícii klientom pri vstupe do ubytovne na viditeľnom mieste.

KONTAKTUJTE NÁS

ONLINE REZERVÁCIA